thân trắng

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đèn led ống bơ

Đèn Led Ống Bơ ACAON Thân Trắng Lùn 12w

 • Công suất : 12w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Quang thông : 1380
310.000

Đèn led ống bơ

Đèn Led Ống Bơ ACAON Thân Trắng 7w

 • Công suất : 7w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - trung tính
 • Kích thước : 90
 • Quang thông : 800
255.000

Đèn rọi led

Đèn Rọi Ray Led ACASP01 Vỏ Trắng 20w

 • Công suất : 20w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - trung tính
 • Kích thước : 85
 • Quang thông : 23
350.000

Đèn rọi led

Đèn Rọi Ray Led ACASP01 Vỏ Trắng 30w

 • Công suất : 30w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - trung tính
 • Kích thước : 85
 • Quang thông 3400
410.000

Đèn rọi led

Đèn Rọi Ray Led ACASP01 Vỏ Trắng 12w

 • Công suất : 12w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - trung tính
 • Kích thước : 70
 • Quang thông : 13
290.000

Đèn rọi led

Đèn Rọi Ray Led Vỏ Trắng ACASP 7w

 • Công suất : 7w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - trung tính
 • Kích thước : 60
 • quang thông : 850
200.000

Đèn rọi led

Đèn Rọi Ray Led Vỏ Trắng ACASP 20w

 • Công suất : 2
 • Ánh
 • Kích thước : 90 x 138
 • Quang thông : 23000
300.000