Đèn âm trần

Hiển thị 1–15 của 33 kết quả

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Viền Vàng Viền Bạc ACA 9w

 • Công suất : 9w
 • Chiều cao : 35mm
 • Ánh sáng : Trắng - Vàng
150.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Viền Vàng Viền Bạc ACA 9w

 • Công suất : 9w
 • Chiều cao : 35mm
 • Ánh sáng : 3 màu
165.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Viền Bạc/Vàng ACA 3W

 • Công suất : 3w
 • Chiều cao : 30
 • Ánh sáng : 3 màu
105.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 24W

 • Công suất : 24w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 300 x 300
 • Chiều cao : 20
345.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 18W

 • Công suất : 18w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 200 x 200
 • Chiều cao : 20
210.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 12W

 • Công suất : 12w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 150 x 150
 • Chiều cao : 20
175.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 9W

 • Công suất : 9w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 125 x 125
 • Chiều cao : 20
160.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 6W

 • Công suất : 6w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 110 x 110
 • Chiều cao : 20
102.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 4W

 • Công suất : 4w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 90 x 90
 • Chiều cao : 20
96.000

Đèn âm trần

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông ACA 3W

 • Công suất : 3w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 70x70
 • Chiều cao : 20
75.000

Đèn âm trần

Đèn Âm Trần ACA Siêu Mỏng Tròn 24W

 • Công suất : 24w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 320 x 20
 • Quang thông : 1920
345.000

Đèn âm trần

Đèn Âm Trần ACA Siêu Mỏng Tròn 18W

 • Công suất : 18w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 200 x 20
 • Quang thông : 1440
210.000

Đèn âm trần

Đèn Âm Trần ACA Siêu Mỏng Tròn 12W

 • Công suất : 12w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 165 x 20
 • Quang thông : 960
175.000

Đèn âm trần

Đèn Âm Trần ACA Siêu Mỏng Tròn 9W

 • Công suất : 9w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 145 x 20
 • Quang thông : 720
160.000

Đèn âm trần

Đèn Âm Trần ACA Siêu Mỏng Tròn 6W

 • Công suất : 6w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 120 x 20
 • Quang thông : 480
102.000