Đèn tuýp led

Hiển thị tất cả 15 kết quả

đèn tuýp led aca chất lượng cao

Đèn tuýp led

Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

 • Mã : ACAM120X
 • Màu Sắc : Trắng - Xanh
 • Kích thước : 1200 x 3,4
72.000

Đèn tuýp led

Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

 • Mã : ACAM60
 • Màu Sắc : Trắng
 • Kích thước : 600 x 4
51.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led Nhôm Nhựa T8 ACA 40W

 • Công suất : 40w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 4800
330.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led Nhôm Nhựa T8 ACA 20W

 • Công suất : 20w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 600mm
 • Quang thông L 2400
105.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T5 ACA 18W 1200mm

 • Công suất : 18w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - xanh lá - xanh dương - đỏ
 • Kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 1400
140.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T5 ACA 14W 900mm

 • Công suất : 14w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - xanh lá - xanh dương - đỏ
 • Kích thước : 900mm
 • Quang thông : 1100
135.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T5 ACA 10W 600mm

 • Công suất : 10w
 • Ánh sáng : trắng - vàng - xanh lá - xanh dương - đỏ
 • Kích thước : 600mm
 • Quang thông : 800
120.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T5 ACA 6W 300mm

 • Công suất : 6w
 • màu sắc : trắng - vàng - xanh lá - xanh dương - đỏ
 • Kích thước : 300mm
 • Quang thông : 480
105.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led Tràn Viền ACA 56W

 • Công suất : 56w
 • ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 4050
375.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led Tràn Viền ACA 22W

 • Công suất : 22w
 • màu sắc : trắng - vàng
 • Kích thước : 600mm
 • Quang thông : 1980
225.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T8 ACA Đầu Vàng 30w

 • Công suất : 30w
 • Màu sắc : trắng - vàng
 • kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 2700
120.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T8 ACA Đầu Vàng 14w

 • Công suất : 14w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 600mm
 • Quang thông : 1260
75.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T8 ACA Đầu Trắng 30w

 • Công suất : 30w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Chiều dài : 1200mm
 • Quang thông : 2700
135.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T8 ACA Đầu Trắng 25w

 • Công suất : 25W
 • Ánh sáng : Trắng - vàng
 • Kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 2250
100.000

Đèn tuýp led

Đèn Tuýp Led T8 ACA Đầu Trắng 22w

 • Công suất : 22w
 • Màu sắc : trắng (6500k) - vàng (3200k)
 • Kích thước : 1200mm
 • Quang thông : 1980
90.000