Đèn pha Led

Hiển thị 1–15 của 17 kết quả

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA SMD 150W

 • Công suất : 150w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 292 x 216 x 45
 • Quang thông : 13500
1.400.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA SMD 100W

 • Công suất : 100w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 242 x 180 x 32
 • Quang thông : 9000
700.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA SMD 50W

 • Công suất : 50w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 200 x 145 x 28
 • Quang thông : 4500
400.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA SMD 30W

 • Công suất : 20w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 135 x 100 x 28
 • Quang thông : 1800
300.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA SMD 10W

 • Công suất : 10w
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 70 x 90 x 28
 • Quang thông : 900
170.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 400W

 • Công suất : 400w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước :460 x 500 x 90
 • Quang thông : 27000
4.260.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 200W

 • Công suất : 200w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 345 x 310 x 90
 • Quang thông : 18500
1.830.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 60W

 • Công suất : 60w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 260 x 240 x 70
 • Quang thông : 3500
1.300.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 200W

 • Công suất : 200w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 300 x 290 x 70
 • Quang thông : 12000
2.500.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 100W

 • Công suất : 100w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 280 x 260 x 70
 • Quang thông : 6000
1.840.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 40W

 • Công suất : 40w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 240 x 210 x 50
 • Quang thông : 2700
1.100.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 25W

 • Công suất : 25w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 220 x 180 x 50
 • Quang thông : 1500
840.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 100W

 • Công suất : 100w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 280 x 255 x 70
 • Quang thông : 9000
900.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 50W

 • Công suất : 50w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 240 x 200 x 60
 • Quang thông : 4500
500.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 30W

 • Công suất : 30w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 190 x 170 x 50
 • Quang thông : 2700
440.000