Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đèn tuýp led

Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

  • Mã : ACAM120X
  • Màu Sắc : Trắng - Xanh
  • Kích thước : 1200 x 3,4
72.000

Đèn rọi led

Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

  • Mã : ACAM2x120
  • Màu Sắc : Trắng
  • Kích thước : 1200 x 4,2
99.000

Đèn tuýp led

Máng Đèn Tuýp Led T8 ACA

  • Mã : ACAM60
  • Màu Sắc : Trắng
  • Kích thước : 600 x 4
51.000