Đèn pha led

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 60W

 • Công suất : 60w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 260 x 240 x 70
 • Quang thông : 3500
1.300.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 200W

 • Công suất : 200w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 300 x 290 x 70
 • Quang thông : 12000
2.500.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 100W

 • Công suất : 100w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 280 x 260 x 70
 • Quang thông : 6000
1.840.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 40W

 • Công suất : 40w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 240 x 210 x 50
 • Quang thông : 2700
1.100.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA Năng Lượng Mặt Trời 25W

 • Công suất : 25w
 • Ánh sáng : trắng
 • Kích thước : 220 x 180 x 50
 • Quang thông : 1500
840.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 100W

 • Công suất : 100w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 280 x 255 x 70
 • Quang thông : 9000
900.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 50W

 • Công suất : 50w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 240 x 200 x 60
 • Quang thông : 4500
500.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 30W

 • Công suất : 30w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 190 x 170 x 50
 • Quang thông : 2700
440.000

Đèn pha Led

Đèn Pha Led ACA COB 20W

 • Công suất : 20w
 • Ánh sáng : trắng - vàng
 • Kích thước : 175 x 155 x 50
 • Quang thông : 1800
330.000