Đèn trang trí

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đèn trang trí

Đèn Led Dây Nhiều Màu ACA 1 Hàng

 • Mã : LD2835H1. NM
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
2.100.000

Đèn trang trí

Đèn Led Dây Nhiều Màu ACA 2 Hàng

 • Mã : LD2835H2. NM
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
3.600.000

Đèn trang trí

Đèn Led Dây 5730 ACA

 • Mã : LD5730H2
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
5.040.000

Đèn trang trí

Đèn Led Dây 2835 2 Hàng 120 Mắt

 • Mã : LD2835H2. 120
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
3.030.000

Đèn trang trí

Thanh Led ACA

 • Mã : ACATL
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 300 - 500 - 1000
48.000

Đèn trang trí

Đèn Led Dây 2835 3 hàng

 • Mã : LD2835H3
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
4.020.000

Đèn trang trí

Đèn Led Dây 2835 2 Hàng 156 Mắt

 • Mã : LD2835H2. 156
 • Màu Sắc : 6500/3000
 • Kích thước : 100M
3.300.000